9 april om 20:00 ALV!

Onderstaande uitnodiging is vandaag per mail aan onze leden gezonden:

 

Beste (mede) leden van HTC,

Op maandagavond 9 april 2018 om 20:00 is de jaarlijkse ledenvergadering in de kantine. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit.

Agenda

Tijdens de vergadering zullen onder andere de volgende punten aan de orde komen:

1. opening

2. terugblik inclusief jaarcijfers 2017

3. vooruitblik 2018

4. William Boogert als nieuw algemeen bestuurslid

4. verkiezing nieuwe voorzitter*

Oproep

*Onze huidige voorzitter Glenn Hof is op 1 juli 2018 precies 5 jaar in functie, waarmee zijn termijn is afgelopen. Bij deze roepen wij de leden op die zich kandidaat willen stellen voor het voorzitterschap zich te melden bij onze secretaris Roos Hendriks via secretaris@htcdenhelder.nl. Indien zich geen kandidaat aanmeldt, zal onze huidige voorzitter aan de vergadering voorleggen om zijn termijn met 2 jaren, dus tot 1 juli 2020 te verlengen.

Eventuele overige te behandelen stukken kunt u zenden aan onze secretaris of ter plaatse inbrengen.

Wij rekenen op jullie inbreng en zien (en horen) elkaar graag maandag 8 april om 20:00 bij HTC!

Namens het volledige bestuur,

Roos Hendriks (secretaris@htcdenhelder.nl)

ledenvergadering

Laat een reactie achter