Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden:

D. van der Zande †
G. Bakker †
P. Smit †
J.F. Steenman †
H. Knuwer †

Leden van Verdienste:

A.C. van Breda †
L. van Breda 
H. van den Hoek †
L.L. van der Mee-Gallas
G.J.H.W. Mulder
M. Schilt
A. Mets
P. Koopmans
J. Hoogendijk
F.  Blokmaker
C. de Wit